Velgørende Tøj Donationer Fradrag

Velgørende Tøj Donationer Fradrag

Den Internal Revenue Service (IRS) giver skattepligtige mulighed for at tage velgørende tøj donation fradrag på deres årlige afkast. Men mængden af ​​tilladte fradrag er ikke varens købspris, men i stedet sin videresalgspris på tidspunktet for donationen. Skatteyderne er også begrænset i mængden af ​​maksimale fradrag, de kan gøre krav på.

Fradrag vs. Credit

Skattefradrag er anderledes end kreditter. Et fradrag trækkes fra den skattepligtige bruttoindkomst, og derved reducere mængden af ​​penge IRS skatter. En kredit fratrækkes den skattepligtiges beregnede skattepligt for året. Skatteyderne får ikke en restitution for den mængde af deres fradrag, som overstiger deres skattepligt, men modtager en refusion for eventuelle kreditter, der overstiger deres forpligtelse. Alle velgørende donationer, herunder tøj, er fradrag.

Typer og mængder

Velgørende donationer af tøj falder inden for IRS kategorien "velgørende bidrag." Reglerne om, hvilke organisationer der betragtes velgørende, hvilke donationer kan fradrages på en tilbagevenden og mængden af ​​fradraget er etableret i IRS publikation 526.

Former for beklædning Fradrag

IRS giver fradrag for enhver form for tøj, sko, overtøj eller undertøj. Det eneste krav er, at tøjet er i god, brugbar stand. Denne regel er til for at forbyde skatteyderne fra at gøre omfattende fradrag for, hvad der er det væsentlige papirkurven. Skatteyderne kan derfor fradrage udgifterne til tøj, en velgørende organisation kunne sælge eller give til trængende personer uden at bekymre sig om deres anvendelighed. Det kræver ikke velgørenhed til rent faktisk at sælge varen eller opnå en fortjeneste ved salg. Som et eksempel kan en sweatshirt mangler en lynlås ikke fradrages, men en med en lidt misdannet lynlås kan være.

Per-Item fradragsberettigede beløb

IRS ikke fastsætte specifikke værdier for doneret tøj. I stedet agenturet tilskynder skatteyderne til at overveje det beløb en forsendelse eller brugt tøj butik kunne opkræve for varen. Dette beløb er undertiden benævnt "rimelig markedsværdi", fordi den mener, hvad en rimelig sælger ville opkræve for varen og en retfærdig køber ville betale. Værdien opgøres som på datoen for donation og ikke datoen for varer købet.

Skatteyderne er ansvarlige for estimering og hævder den rimelige markedsværdi af deres donationer. Men enkelte poster værdiansættes til mere end $ 500 kræver en officiel vurdering, med undtagelse af biler, både eller andre store emner, der skal forstås som at have en høj værdi. Smykker er pelsfrakker og andre dyre, personlige elementer ikke udelukket fra kravet vurdering.

Maksimal fradragsberettigede beløb

IRS begrænser mængden af ​​fradraget en skatteyder kan hævde imod deres årlige bruttoindkomst. Den gældende grænse afhænger af typen og status velgørenhed, som den skattepligtige doneret deres varer.

Donationer til kirker, regeringen, uddannelsesinstitution og private fonde er begrænset til 50 procent af den skattepligtige indkomst. Donationer til veteraner grupper, kirkegårde, eller som er beregnet til velgørenhed brug og ikke til videresalg er begrænset til 30 procent af den skattepligtige indkomst.

Påberåbelse fradrag

På grund af deres individuelle værdi, de fleste skatteydere itemize tøj donationer på deres selvangivelser, især når beløbet overstiger standard fradrag. Dog skal enhver velgørende fradrag på mere end $ 500 specificeres. På IRS Form 1040, er specificeret tøj donation beløbene i liste A.

Fradrag på over $ 5000 skal være noteret på afsnit B i IRS Form 8283, med titlen "noncash velgørende bidrag." På denne formular, liste skatteyderne navnet på velgørenhed, de doneret til og genstande, de donerede. Form 8283 indeholder også et afsnit for en taksator til at fuldføre, hvis det er relevant. Undladelse af at indsende denne formular kan resultere i IRS udelukke hævdede fradrag.

Din Tøj Donation fradrag

Selvom du har ret til at bestemme værdien af ​​det tøj, du doneret i det sidste år, så husk, at din værdi skal være rimelig. For at undgå, at IRS annullere dine påstande, sikre, at du udfylder de korrekte formularer og vedlægge eventuelle nødvendige dokumentation for dine donationer.