Sådan måler Vibrations

Sådan måler Vibrations

Lyd, som enten kan være lav, blød eller højt, er skabt af vibrationer. Når et objekt bevæger sig hurtigt frem og tilbage, de luftmolekyler omkring det er forstyrret. Forstyrrelsen bevæger sig væk fra objektet i bølger, som er det, der fortolkes som lyd. Vibrationer kan måles med forskellige instrumenter. Måling af mængden af ​​vibration er kritisk i nogle industrier og fremstillingsprocesser. Der er følsomme machineries, der kan påvirkes af for meget vibration. Udsættelse for vibrationer af arbejdstagerne i forskellige brancher overvåges også, da det drejer sig om deres sundhed og sikkerhed under arbejdet. Bare tænk på en person ved hjælp af et trykluftsbor. Forestille sig, hvordan en persons hele kroppen påvirkes af vibrationer frembragt af jackhammer. Nedenfor er nogle måder at måle vibrationer.

  • Et af de fælles anordninger, der anvendes til at måle vibrationer er en piezoelektrisk accelerometer. Dette instrument anvendes i industrier, hvor eksponeringen for arbejdstagere for vibrationer måles. Indretningen er fastgjort til en vibrerende maskine, der skal analyseres. Hele Enheden leveres med en frekvens analysator, en optager, en forstærker og et oscilloskop. Den kraft, der er produceret af vibrationer frembringer et tilsvarende elektrisk signal, der er direkte proportional med mængden af ​​vibration acceleration påføres til instrumentet. Instrumentet læsning er udtrykt i meter per sekund kvadrat.
  • For roterende maskiner, er en hastighed transducer eller en hastighed pickup anvendes. Instrumentet har en spole af tråd i. Vibration omsættes til elektrisk energi, som derefter måles. Hastigheden signal, der produceres i gang cyklus målt svarer til to gange den maksimale værdi. Den anden værdi skal være den samme som den første værdi selv de er i forskellige retninger. Da hastigheden måles i en retning, skal aflæsningen viser en bølge fra det laveste punkt eller nul til det højeste punkt eller top af hastigheden. Når du bruger en hastighed pickup til at måle vibrationer i roterende maskiner er det vigtigt, at du bruger en enhed, hvis svar vil være inden for maskinens forventede vibrationsfrekvenser.
  • Moderne laboratorier anvender mere sofistikerede og mindre, håndholdte versioner af accelerometer og hastighed transducer i forskellige applikationer. Disse er elektroniske udgaver med grafiske og digitale skærme. Disse værktøjer bruges til at måle følsomme og præcision laboratorium instrumenter til kalibrering af dem.
  • Jordens vibrationer især under et jordskælv måles med en seismograf. Jorden afgiver to slags bølger, overfladebølge og kroppen bølge. De overfladebølger som navnet antyder rejse på overfladen af ​​jorden, mens kroppen bølger rejser gennem jordens lag. Den seismograf har tre penduler knyttet til en base, der understøtter dem. Et pendul registrerer de lodrette bevægelser og de to andre rekord de vandrette bevægelser. Penduler er forbundet til en optager, såsom en kuglepen, der registrerer intensiteten af ​​jordens bevægelse på papir under et jordskælv.

Vibration kan både være nyttige og skadelige. Det er nyttigt i nogle brancher som transport mineral og sten på et transportbånd, der anvendes af boring selskaber, ultralyds rengøring bade, rambukke og konkrete komprimatorer. Det er skadeligt hvis fortsat udsættelse for vibrationer kan forårsage nedbrud maskine samt når kraftige vibrationer påvirker sundhed. Er nødvendige for at gøre vibrationer nyttig i udvalgte brancher og afskaffes i andre Korrekte målinger i begge tilfælde.