Finde ud Betalingsbalancen over Mississippi børnebidrag

Finde ud Betalingsbalancen over Mississippi børnebidrag
Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn.

For forældre, der er interesserede i at finde ud af balance i Mississippi børnebidrag, er det ikke et simpelt spørgsmål om sammenlægning af antallet af betalinger mistede. Forældremyndighedens indehaver kan kun være i stand til at give et skøn over det samlede skyldige beløb.

Beregning børnebidrag i Mississippi

Som hovedregel vil følgende procentdele af den ikke-frihedsberøvende forælder bruttoindkomst bestilles som børnebidrag:

Mississippi børnebidrag
Antal børn Andel af bruttoindkomsten for at blive udbetalt som børnebidrag
1 14%
2 20%
3 22%
4 24%
5 26%

Mængden rækkefølge kan variere, hvis barnet har:

  • Særlige behov såsom medicinsk, psykologisk, uddannelsesmæssige, eller dental omkostninger
  • Indkomst af sit eget

Mængden af ​​Domstolens-bestilt børnebidrag i Mississippi kan også varieres fra normalsatsen, hvis den ikke-frihedsberøvende forælder bruger en betydelig mængde tid med sine børn, han eller hun er sæsonmæssigt beskæftiget, og / eller mængden af ​​udgifter afholdt for at hæve børnene varierer i løbet af året. Domstolen kan efter eget skøn, bestille ikke-frihedsberøvende forælder at finde et job for at betale børnebidrag.

Retten tager den holdning, at begge forældre skal bidrage til at støtte deres børn. I en situation, hvor forældremyndigheden gør en god indkomst, forventes fortsat den ikke-frihedsberøvende forælder til at bidrage økonomisk til at støtte hans eller hendes børn.

Renter af Child Support Betalinger

I Mississippi, er renter, der opkræves med en sats på 8% om året på ubetalte børnebidrag. Domstolen kan beslutte, at et andet rente blive opkrævet betalinger i restance.

Forældelsesfrist på børnebidrag betalinger

Et krav om børnebidrag skal ske inden barnet fylder 18. I henhold til bestemmelserne i forældelsesfristen, krav eller børnebidrag, der er i restance, skal indgives senest syv år efter barnet når myndighedsalderen (21 år ).

Finde ud Betalingsbalancen over Mississippi børnebidrag for arbejdsgivere

Hvis en arbejdsgiver har modtaget en ordre / Indkaldelse til tilbageholde indkomst for børnebidrag og har spørgsmål eller bekymringer vedrørende finde ud af balance i Mississippi børnebidrag grund, at Domstolen Office, der har udstedt bekendtgørelse / meddelelse er det rette organ til at kontakte.

I de fleste tilfælde, hvor børnebidrag bestilles, vil den ikke-frihedsberøvende forælder løn være underlagt øjeblikkelig tilbageholdelse af børnebidrag. En undtagelse fra denne regel kan finde sted i tilfælde, hvor der er en skriftlig aftale mellem parterne om støtteudbetalinger eller Retten er overbevist om der er "god sag" ikke at bestille, at øjeblikkelig tilbageholdelse gennemføres.

Opsigelse af børnebidrag betalinger

Den ikke-frihedsberøvende forælder vil være forpligtet til at fortsætte børnebidrag, indtil barnet:

  • Slår 21 år
  • Stopper at gå i skole på fuld tid og er blevet ansat (fuld tid)
  • Bliver gift
  • Flytter ud af forældremyndighedsindehaveren hjem i deres eget hjem og er blevet ansat (fuld tid)

Den bedste måde for ikke-frihedsberøvende forældre til at holde en god håndtag på mængden af ​​børnebidrag grund er at sikre, at deres betalinger ikke er i restance. Hvis de falder bagud på deres betalinger, vil renteudgifter blive tilføjet. Renten på den ubetalte saldo holder tilfalder indtil det samlede beløb er betalt. I tilfælde af mennesker, der skylder flere tusinde dollars i ryggen børnebidrag, er en god del af den mængde, der består af renteudgifterne.

.